Przeznaczenie:czujnik CKZE-S służy  do  zabezpieczenia  silnika  elektrycznego zasilanego z sieci prądu  trójfazowego przed  skutkami zaniku napięcia w   conajmniej   jednej  fazie lub  asymetrii                                                                                                                                        

     napięć między fazami. Czujnik także zabezpiecza silnik przed zmianą kierunku obrotów w przy-

     padku zmiany faz przed czujnikiem. Po  wykryciu  w/w  nieprawidłowości w sieci czujnik odłącza  napięcie sterujące  stycznikiem  i  wyłącza silnik.                                                                                                                               

Działanie: czujnik  CKZE-S  w  sposób  ciągły  kontroluje  napięcia  trzech  faz. Prawidłowe zasilanie

     silnika  sygnalizowane  jest  poprzez  świecenie  zielonej  diody LED. Świecenie  diody  czerwonej

     ma miejsce, gdy nastąpiła  zmiana  kolejności  faz  przed  czujnikiem  powodująca zmianę kierunku

     obrotów w stosunku do pierwotnie ustalonego.Wówczas następuje odłączenie stycznika  i wyłączenie silnika.                                                                                                                                                                                                             

    Zanik  napięcia  w dowolnej fazie/fazach  lub  spadek  napięcia  poniżej 185V~ lub  asymetria  napięć

    zasilania większa  niż ok.35V~ powoduje odłączenie  stycznika  sterującego  i  wyłączenie silnika.

    W takiej  sytuacji  nie  świecą  się obie  diody sygnalizacyjne.            

Dane techniczne:

    -napięcie zasilająceCKZE-S                                                        3 x 400V~ + N

    -kontrola zasilania                                                                        diody LED-zielona i czerwona

    -asymetria napięciowa                                                                  ok. 35V~                

    -napięcie zadziałania                                                                    ok. 185V~           

    -napięcie załączenia po awaryjnym wyłączeniu                        ok. 190V~         

    -prąd sterujący max                                                                      6A

    -opóźnienie wyłączenia                                                                 ok. 3 sek.

    -podłączenie                                                                                   zaciski śrubowe 2,5 mm2

      -montaż na szynie 35 mm (TH35)                                               2 moduły (35mm)

    -stopień ochrony obudowy                                                           IP20   

All rigts reserved to Ertronik @2013

Designed by Kruk-IT - Agencja interaktywna