Przeznaczenie: służy do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci prądu trójfazowego przed skutkami zaniku napięcia w conajmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami. Czujnik zaniku fazy po wykryciu w/w nieprawidłowości w sieci odłącza napięcie sterujące styczniknikiem i wyłącza silnik.

 

Działanie: czujnik CZE-S w sposób ciągły kontroluje napięcia trzech faz. Obecność napięć w poszczególnych fazach jest sygnalizowana - świecenie odpowiednich diod. Zanik napięcia dowolnej fazy/faz nie świeci odpowiednia dioda/diody, następuje odłączenie stycznika i wyłączenie silnika. Przy spadku napięcia w conajmniej jednej fazie poniżej 175V~ następuje wyłączenie. Ponowne załączenie następuje automatycznie przy wzroście napięcia powyżej 180V~.Aby zapobiec przypadkowym wyłączeniom silnika przy chwilowym wahnięciu napięcia wyłączenie następuje z opóźnieniem ok. 3 s.

Dane techniczne:

    -napięcia zasilające  CZE-S                                                           3 x 400V~ + N

     -kontrola zasilania faz                                                                      3 zielone diody LED

     -napięcie zadziałania - odłączenie stycznika                                  175V~

     -napięcie załączenia stycznika po awaryjnym wyłączeniu           180V~

     -asymetria zasilania                                                                          45V~                         

     -prąd sterujący stycznikiem max                                                     6A

     -przyłącze                                                                                           zaciski śrubowe 2,5mm2

     -montaż na szynie 35mm-TH35                                                       szer. 2 moduły

     -opóźnienie wyłączenia                                                                     ok. 3s

     -stopień ochrony obudowy                                                                IP20

All rigts reserved to Ertronik @2013

Designed by Kruk-IT - Agencja interaktywna