Przeznaczenie:dwubiegunowy wskaźnik napięć UWM-1 służy do kontroli obwodów elektrycznychprądu przemiennego i stałego. Posiada dwa zakresy 230V, 400V i jest wyposażony we wskaźnik fazy napięcia przemiennego.

 

Działanie: -kontrola napięcia - końcówkami elektrod pomiarowych dotykamy do badanego obiektu. Obecność napięcia sygnalizowana jest przez świecenie obu diod LED dla napięcia przemiennego lub jednej diody w przypadku napięcia stałego oraz przez tlenie się:

-neonówki „230V” dla napięć z zakresu 230V,

-obu neonówek „230V” i „400V” dla napięć z zakresu 400V.

Diody LED na rękojeści wskaźnika służą do odróżniania napięć przemiennych od napięć stałych (dla napięć 24V).

 

Badanie fazy - palcem dotykamy elektrodę dotykową  na rękojeści wskaźnika a końcówkę pomiarową tej rękojeści przytykamy  do badanego obiektu. Obecność fazy napięcia przemiennego sygnalizuje tląca się neonówka „Faza 230V~”.

 

Informacje dodatkowe

-przyrząd działa bez baterii

-wskaźnik pakowany jest w etui z folii konfekcyjnej

All rigts reserved to Ertronik @2013

Designed by Kruk-IT - Agencja interaktywna